بخش ها

  عملیات

VPS Iran-plan1
شروع از 130,000 تومان ماهانه
1 گیگابایت رم
1000 MHZ سی پی یو
1 هسته تعداد هسته سی پی یو
20GB هارد
نامحدود ترافیک
VPS Iran-plan2
شروع از 140,000 تومان ماهانه
2 گیگابایت رم
1800 MHZ سی پی یو
1 هسته تعداد هسته سی پی یو
25GB هارد
نامحدود ترافیک
VPS Iran-plan3
شروع از 160,000 تومان ماهانه
4 گیگابایت رم
3000 MHZ سی پی یو
2 هسته تعداد هسته سی پی یو
35GB هارد
نامحدود ترافیک
VPS Iran-plan4
شروع از 170,000 تومان ماهانه
6 گیگابایت رم
4000 MHZ سی پی یو
3 هسته تعداد هسته سی پی یو
50GB هارد
نامحدود ترافیک