بخش ها

  عملیات

HOST E2
18,000 تومان ماهانه
1 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
سرویس دهنده وب لایت اسپید
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
پارک دامین / ادان دامین / دامین الیاس ندارد
ایمیل فرواردینگ / ایمیل اتو ریسپاندر ندارد
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال دارد
اس اس ال رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
Anti DDOS دارد
IonCube Loader دارد
SOAP دارد
Openssl دارد
json دارد
HOST E3
28,000 تومان ماهانه
3 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
سرویس دهنده وب لایت اسپید
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
پارک دامین / ادان دامین / دامین الیاس ندارد
ایمیل فرواردینگ / ایمیل اتو ریسپاندر ندارد
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال دارد
اس اس ال رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
Anti DDOS دارد
IonCube Loader دارد
SOAP دارد
Openssl دارد
json دارد
HOST E4
59,000 تومان ماهانه
10 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
سرویس دهنده وب لایت اسپید
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
پارک دامین / ادان دامین / دامین الیاس ندارد
ایمیل فرواردینگ / ایمیل اتو ریسپاندر ندارد
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال دارد
اس اس ال رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
Anti DDOS دارد
IonCube Loader دارد
SOAP دارد
Openssl دارد
json دارد